Parametrik Etütler Çıktı Parametreleri

SOLIDWORKS Flow Simulation ile İrtifa Belirtme

SOLIDWORKS Flow Simulation analizlerinizde ortam şartlarınızı irtifa değeri üzerinden tanımlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Flow Simulation bünyesinde analizlerinizde ortamınızın parametrik değerlerini yükseklik üzerinden kolayca belirtebilirsiniz. Böylelikle belirttiğiniz yükseklik değeri ile birlikte o irtifadaki basınç ve sıcaklık hava değerleri ortam şartları olarak hesaplamaya dayalı tanım alanınızda etkin hale gelmiş olur.

Genel Ayarlar İlk Koşullar ve Ortam Koşulları

SOLIDWORKS Flow Simulation ile İrtifa Belirtme

Parametrik Etütler Girdi Değişkenleri

ISO 2533:1975 standardına göre 0-100 km aralığında belirtebildiğiniz değere karşılık gelen Basınç ve Sıcaklık değerleri hesaplanır ve görüntülenir. Ayrıca bu yükseklik için sıcaklık standardından Sıcaklık sapması belirlenebilir. Elde edilen sıcaklık değeri T = Sıcaklık + Sıcaklık sapması şeklinde hesaplanır.

Böylelikle dış ortam şartlarınızı özelleştirebilir. Havacılık gibi çalışma şartlarının deniz seviyesinden oldukça yüksek mesafede olduğu farklı dış ortam şartlarını kolaylıkla program üzerinden tanımlayıp analizlerinizin en doğru çözümlere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Aynı zamanda tanımlamış olduğunuz yükseklik değeri üzerinden parametrik etütler gerçekleştirebilir, farklı yükseklik değerleri üzerinden tek bir projede çözümlemeler yapabilirsiniz.

solidworks flow simulation Genel Ayarlar İlk Koşullar ve Ortam Koşulları

Parametrik Etütler Çıktı Parametreleri

Hız, sıcaklık, basınç, formül hedefi olarak belirleyebileceğiniz kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı gibi değerlerin yüksekliğe bağlı değişimlerini çözümleyebilirsiniz.

Parametrik Etütler Girdi Değişkenleri

Akış Yörüngeleri Hız

Parametrik Etütler Çıktı Parametreleri