DATASIMUL olarak akışkan hareketini, ısı transferini, akış yük ve akışkan kuvvetlerinin tasarım üzerindeki etkilerini dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Akışkan türü, akış rejimi, dış ortam şartları gibi parametreler üzerinden modellerinizi deney ortamı ve prototip ihtiyacı olmadan bilgisayar üzerinde simule ederek üretim maliyetlerinizden kaçınmanıza yardımcı olabiliriz. Termal analizler ile birlikte katı ve akışkan bölgelerdeki sıcaklık dağılımlarını inceleyerek optimum soğutma tasarımlarınızı yapmanızda yardımcı olup bu sistemlerde çalışan komponentlerin ideal çalışma sıcaklık aralığında olduğundan emin olabiliriz.

Bir vanadan geçen su akışını (basınç düşmesi, hız ve türbülans) en iyi duruma getirmek üzere analiz edebilir, biyomedikal cihazlardaki, tüplerdeki ve dar kanallardaki akışı test edebilir veya araçların çevresindeki hava akışını denetleyebilirsiniz. Pompa, türbin, kompresör, karıştırıcı gibi dönen parçalara sahip tasarımlarınızın performansını inceleyerek gerekli iyileştirmeler konusunda bilgi verebiliriz.

Bu analizler ile birlikte geometrik tasarımlarınızı daha prototip üretme aşamasına geçmeden kısıtlamalarını ve hatalarını tespit ederek iyileştiririz. DATASIMUL, akışkan etkisinin bulunduğu bütün tasarımlarınızın performansını artırmak ve hedeflenen özelliklere ulaşmanızı sağlamak için özgün analizler ve optimize edilmiş tasarım çözümleri sunar.

İç Akış Analizleri

Vana tasarımları, manifold tasarımları, boru tasarımları, pompa tasarımları, ısı değiştiricileri gibi akışkanın kapalı bir geometri içerisinde hareketini gerçekleştirdiği modellerde; basınç, hız, sıcaklık gibi parametrelerin çözümlemeleri yapılarak tasarımın istenen çalışma şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edilebiliriz. Örneğin bir pompanın veriminin hesaplanması akışkanı tahrik etmek için gereken güç miktarı ve pervane verimi gibi konularda yaptığımız analiz çalışmalarıyla sizlere doğru cevapları sunabiliriz. Parametrik çalışmalar ile tasarımın istenen çalışma şartlarını karşılaması için optimum ölçüleri belirleyebiliriz. Laminer ve türbülanslı akış rejimlerinin çözümlemesiyle akışkanın model içerisindeki davranışını inceleyerek girdap bölgelerini tespit edebiliriz.

Dış Akış Analizleri

Dış akış analizleri katı modellerin etrafından geçen akış nedeni ile üzerinde oluşan değişimleri, katı ile temas sonrası akışkanın davranışındaki değişiklikleri incelediğimiz analiz türüdür. Araba aerodinamik analizleri, billboard yüzeyine gelen rüzgâr kuvvetleri, uçak kanatları gibi rüzgâr etkisi ve hızıyla türbülans, kaldırma ve sürüklenme kuvveti hesaplamaları yapılabilmektedir. Katı model etrafındaki akış hareketi modellenerek akışkanın hız, sıcaklık gibi parametreleri tanımlanarak katı ile teması sonrasındaki akışkan ve katı davranışı incelenebilmektedir.

Havalandırma – Isıtma – Soğutma (HVAC) Analizleri

Hava akışı optimizasyonu ve ortam termal değerlendirmeleriyle çalışma ve yaşam ortamlarında insan konfor parametreleri analiz edilebilir. Gerçek dünya davranışları göz önünde bulundurularak verimli soğutma sistemleri tasarlanabilir.

Havalandırma sistem analizleriyle uygun koşullar için çalışmalar yapılabilir. Büyük ölçekli ortamlarda hava akışını yönetmek, optimum sıcaklık koruması için önemli bir parametredir. Aynı zamanda ürün termal tasarımı yaparak ortamda kullanılan ürünlerin davranışlarını simüle edebiliriz. Çevresel kontrolün etkinliği, insan konfor faktörleri ile ölçülür. PMV ve PPD gibi parametrelerle havalandırma ve iklimlendirme açısından sorunlu alanları tespit edebiliriz.

Elektronik Devre Soğutma Analizleri

Bilgisayar kasaları, projeksiyon kutusu, far gibi bünyesinde elektronik bileşenlerin bulduğu sistemlerin soğutma simülasyonları yapılabilir. Baskılı devre kartı, ısı boruları, heat sink (soğutucu blok), fan gibi ısı kaynağı olan veya ısıyı sistemden uzaklaştırmak için olan komponentlerin performansını inceleyerek, sıcaklık değerinin optimum çalışma aralığında olup olmadığı tespit edilebiliriz. Parametrik çalışmalar yaparak optimum çalışma sıcaklık aralığında olması için gerekli şartları tespit edebiliriz.

Yapmış olduğumuz analizler ile birlikte hava akışı optimizasyonu, ürün termal tasarımı, soğutucu seçimi/tasarımı, PCB termal analizi, fan seçimi gibi konularda yardımcı olabilmekteyiz.

Turbo Makine Analizleri

Türbin ve kompresör gibi rotor stator etkilerinin olduğu dönen bir parçaya sahip tasarımların analizlerini gerçekleştirebiliriz. Kanat yapılarının analizleri yapılarak tasarım parametrelerinin etkilerini inceleyebiliriz. Akışkan üzerindeki basınçlandırma veya akışkan enerjisinin şaft üzerinden işe çevrilmesi gibi proseslerin simülasyonu gerçekleştirebiliriz.

Otopark Havalandırma Analizleri

Kapalı otopark havalandırma sistemleri, şehir merkezlerindeki yeraltı çok katlı otoparkların artmasıyla önem kazanmıştır. Bu sistemler, yoğun insan kalabalıklarının ziyaret ettiği komplekslerde ve alışveriş merkezlerinde acil yangın durumunda insanların güvenli kaçışını ve itfaiye müdahalesini sağlamak için tasarlanır.

Jet fanlar, otoparkın şekline ve büyüklüğüne göre yerleştirilerek duman kontrolü yapılır. Yangın durumunda egzoz gazları simülasyonlarla tahliye edilir. Akışa ait denklemler çözülerek havalandırmanın yeterliliği, akışkan debisi, fan performansı gibi parametreler değerlendirilir. Bu analizler sayesinde kapalı otoparklarda güvenli ve etkili havalandırma sağlanır.