DATASIMUL, alanında uzman ekibi ile özel analiz taleplerinize beklenti ve hedeflerinizi tam olarak anlayacak bir yaklaşım ile çözüm stratejileri geliştirir. Özel talepleriniz gerekli ve uygun olabilecek senaryolar, testler, kabuller, mevcut literatür  ve ulaşılmak istenen hedeflere yönelik proje adımları gibi basamaklar özenle oluşturularak her aşama sizlerle paylaşılır.

Aşağıda bazı özel analiz örnekleri yer almaktadır:

  • Kompozit malzeme analizleri
  • Çarpışma analizleri
  • Explicit ve Implicit Dinamik Analizler
  • İmalat Analizleri(Talaşlı İmalat, Büküm, Enjeksiyon, Dövme vb.)

Kompozit Malzeme Analizi

Kompozit malzeme analizi, farklı malzemelerin birleşiminden oluşan kompozit malzemelerin davranışını inceleyen bir yöntemdir. Bu analiz, malzeme özelliklerini anlamak, tasarım optimizasyonu yapmak ve dayanıklılık analizi yapmak gibi amaçlarla kullanılır. Kompozit malzeme analizi, sonlu elemanlar yöntemi kullanarak gerçekçi geometri, malzeme özellikleri ve yük durumlarını dikkate alarak mukavemet, rijitlik, deformasyon ve diğer performans parametrelerini değerlendirir.

Bu analiz yöntemleri, malzeme seçimi, yapısal performansın iyileştirilmesi, dayanıklılık analizi, malzeme optimizasyonu ve yeni ürün geliştirmenin değerlendirilmesi gibi birçok alanda önemlidir. Kompozit malzeme analizi, daha güvenilir ve verimli kompozit yapıların tasarlanmasına yardımcı olur.

Çarpışma Analizleri

Çarpışma analizi, yapı veya sistem üzerindeki çarpışma etkilerini değerlendirmek için kullanılır. Bu analiz, otomotiv, havacılık, gemi yapımı ve nükleer enerji gibi endüstrilerde önemlidir. Analiz, yüklerin belirlenmesi, malzeme modelleri, geometri ve bağlantıların tanımlanması, sonlu elemanlar yöntemi kullanımı ve hasar değerlendirmesi gibi unsurları içerir. Yapısal dayanıklılık ve güvenlik değerlendirmeleri için kullanılır.

Explicit ve Implicit analizler, yapısal analizlerde kullanılan iki farklı sayısal çözüm yaklaşımını ifade eder. Explicit analiz hızlı dinamik olaylar için uygundur ve malzeme ve geometri davranışını doğrusal olmayan olarak modeller. Implicit analiz ise genel yapısal analizler için kullanılır ve malzeme ve geometri davranışını genellikle doğrusal olarak modeller. İki yöntem, farklı senaryolarda kullanılır ve birbirlerini tamamlayabilirler.

Explicit ve Implicit Analizler

Explicit ve Implicit analizler, yapısal mühendislikte kullanılan iki farklı sayısal analiz yaklaşımını ifade eder. Explicit analiz, hızlı dinamik olaylara, çarpışmalara veya patlamalara hızlı yanıt verme yeteneği ile bilinirken, doğrusal olmayan davranışları modeller. Implicit analiz ise daha genel yapısal analizlerde kullanılır ve doğrusal davranışları temsil eder. İki yöntem, belirli uygulama alanları için özelleşmiştir ve seçimleri analiz edilen yapıya, yüklemelere ve hedef sonuçlara bağlıdır. Bu analiz yöntemleri, mühendislerin farklı senaryolarda karmaşık yapıları değerlendirmelerine yardımcı olur ve tasarım süreçlerini optimize eder.

İmalat Simülasyonları

Tasarım süreci ürün ve nihai ürünü üretmek için gerekli olan araçların üretilmesi sürecini birlikte barındırır. Hem nihai ürün hem de yardımcı araçlar imalat simülasyonları ile test edilebilir. Örneğin çoklu form verme işlemine tabi tutulacak sac parçaların simülasyonları, dövme simülasyonları, enjeksiyon simülasyonları, talaşlı imalat simülasyonları ve büküm gibi birçok imalat aşaması adım adım simüle edilebilmektedir. Böylece imalat esnasında oluşabilecek problemler önceden fark edilerek elimine edilebilmektedir.