Üretim sektöründe torna tezgahları, talaşlı imalat ailesinin önemli parçalarındandır. CNC Torna Tezgahları, üniversal torna tezgâhlardan farklı olarak bir bilgisayarlı kontrol ünitesine gönderilen NC programları ile eksenlerini hareket ettiren bilyalı vida ve servo motor sayesinde iş parçalarını belirlenen ölçü, ilerleme ve devir ile kısa zamanda seri bir şekilde üretim yapan tezgahlardır.

CNC Torna Tezgâhları, çoğunlukla silindirik ve nadir olarak kare formunda dönen parçaların üzerinden kesici takımlarla talaş kaldıran bilgisayar destekli takım tezgâhlarıdır. 2, CY, CYB Eksen, Sub Spindle, 4 Taret ve Kayar Otomat olarak çeşitli modelleri mevcuttur.

Torna CAM Programlama

CNC Torna tezgâhlarınızdan maksimum verim alabilmek adına doğru CAM programı kullanmak oldukça önemlidir. Bu hususta dikkat edilmesi gerekenler;

  • Doğru CAM yardımıyla üretilen parçada maksimum hassasiyet ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.
  • İnsan kaynaklı hata oluşumunu simülasyon yardımıyla öngörüp güvenle imalat sürecinizi tamamlayabilirsiniz.
  • CAM içerisindeki üretim adımlarının analitik verilerini toplayarak, üretim sürecini geliştirme, optimize etme ve imalatta teslim sürelerini büyük ölçüde azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Post Processor Hizmeti

Talaşlı imalat sektöründe çok eksenli CNC tezgahların kullanılmasıyla birlikte ileri çözümler içeren post processor yazılımlarının da kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Post processor hazırlamak ve müşteri ihtiyaçlarına göre adaptasyon yapmak için CNC tezgahlarının  kontrol üniteleri hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

CAM yazılımı, CAD modelini analiz eder ve istenen işlemler için hangi takımların ve takım yollarının kullanılacağını belirler, Tezgah kontrol ünitesi(Sinumeric, Fanuc, Mazatrol, Heidenhein,Mitsubishi vb.) tarafından kullanılacak G kodunu üretir. Bu aradaki bağlantı post processor ile sağlanır. Post processor  program çıktısını farklı tezgahlara uyacak şekilde değiştirir.

Tel Erozyon

Erozyon çeşitleri olarak tel erozyon ve dalma erozyon olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Telin parça içerisinden ilerlemesini sağlamak için dalma erozyon kullanılarak parça üzerine delik açılmasını sağlamaktır.

Tel Erozyon tezgâhları 2 ve 4 eksenli olarak ayrılmaktadır. ( X, Y, U, V ) 4 Eksen sayesinde basit paralel çizgiler yerine formlu ve açılı üretim yapmamıza olanak sağlamaktadır.

Tel erozyon tezgâhlarınızdan ve üretilen parçalarınızdan maksimum verim ve tasarruf sağlayabilmek adına doğru CAM program kullanımı oldukça önem arz etmektedir.

  • Doğru kesim teknolojileri ve uygun işleme yöntemiyle kolay imalat süreci
  • Karmaşık ve 4 eksenli parçalarınızın CAM ortamında en basit şekilde hazırlığı
  • CAM içerisinde belirlenen malzeme cinsine göre uygun elektrik akımı hesabı ve en doğru kesim yöntemleri ile zamandan tasarruf sağlamak.

Üretim Teknolojileri Desteği

İmalatta takım seçimi yapılırken takma uçlu takımlarda uç seçimi, kaplamalı takımlarda kaplama türü malzemenin sertliğine ve yapısına göre yapılmaktadır. Örnek olarak  TiAlN bazlı kaplamalar , çok yüksek sertliğe ve sıcaklık direncine sahiptir. Bu sebeple yüksek sıcaklıklarda yüksek aşınma direnci ve uzun takım ömürleri olduğu için özellikle takım çeliklerinin talaşlı imalatında kullanılan kesici takımlarda, yüksek hızda çalışan sert metal uçlarda, soğutmanın yetersiz olduğu veya kuru talaş kaldırma işlemlerinde, kısa talaşlı sert iş parçalarının işlenmesinde, yüksek sıcaklıklarda çalışan metal enjeksiyon kalıplarının işlenmesinde kullanılmaktadır.

Freze CAM Programlama

Bir veya birden fazla kesici ağzı bulunan ve kendi ekseni etrafında dönen bir kesici takım yardımıyla işlenecek olan sabit veya hareketli iş parçasından malzeme koparma (talaş kaldırma) işlemine frezeleme operasyonu denir.

Yaptıkları işlere ve tezgâh milinin konumuna göre gruplandırılan CNC freze tezgâhları; dikey, yatay, üniversal, sütunlu, kopya freze ve dişli (azdırma) tezgâhları olmak üzere 6 çeşittir.

CNC tezgâhları, kaliteli CAM programları yardımıyla çalıştırıldığında birçok konuda avantaj elde edebilirsiniz;

  • İnsan faktöründen kaynaklı iş kazalarının önüne geçilir. Can kaybı önlendiği gibi üretilen parça da zarar görmemiş olur.
  • Zamandan tasarruf sağlanır, üretim maliyetleri de en aza indirgenmiş olur.

Manuel yazılan çevrim kodlarıyla üretilmesi imkânsız olan parçalar kolaylıkla üretilir hale gelir