Plastik parçalar veya enjeksiyon kalıpları tasarlayan firmalar için büyük kolaylıklar sunan analiz hizmet alanımızdır. Parça ve kalıp tasarımının ilk aşamalarında üretim kusurlarını tahmin edip önlenmesine yardımcı olabiliriz. Böylece maliyetli olan yeniden kalıp hazırlama gerekliliğini ortadan kaldırarak, parça kalitesini artırıp, pazara sunma süresini kısaltabiliriz. Tasarım yinelemelerini ürün geliştirmenin ilk aşamalarında (değişimin maliyeti en düşük ve üretilebilirlik üzerindeki etkinin en yüksek olduğu) analizler yaparak, parça kalitesini artırıp ve üretim hurda oranlarını en aza indirebiliriz. Kalıp akış ve dolum analizleri, kalıp soğutma analizleri, yolluk tasarımları optimizasyonu, basınç ve sıcaklık analizleri, enjeksiyon sonrasında parça üzerindeki çarpılma, yüzey çöküntüleri, soğuk birleşme, gaz sıkışma analizleri ile birlikte kalıp tasarımlarınızın parça üzerinde etkilerini inceleyebiliriz. Herhangi bir kalıp takımı kesilmeden önce olası üretim hatalarını tahmin etmeye ve önlemeye yardımcı olarak, zaman alıcı ve maliyetli kalıp yeniden işleme ihtiyacını neredeyse ortadan kaldırarak, proje teslim sürecini, sevkiyat tarihlerinin zamanında ve bütçe dahilinde karşılanmasını sağlayabiliriz.

Mühendislik uzmanlarımız, kalıbın ilk seferde doğru çalışmasını sağlamak için parça duvar kalınlığını, geçit konumlarını, yolluk sistem boyutunu ve düzenini optimize etmenizi sağlayabilir, yeniden işleme maliyetlerini azaltabilir hatta ortadan kaldırmanızı sağlayabiliriz.

Kalıp Akış ve Dolum Analizi

Eritilmiş plastik malzemenin bir boşluğu nasıl dolduracağını tahmin ettiğimiz analiz türümüzdür. Doldurma sırasında malzeme ve kalıp arasındaki ısı transferi etkilerini, plastik malzemenin katılaşmaya başladıkça değişen viskozite etkilerini hesaba katarak analizlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolgu sürecini 3 boyutlu olarak simüle ederek kalıp parça boşluğundan akan plastik erimesinin profilini inceleyebiliriz. Eksik dolum, kaynama çizgileri, hava hapsolmaları gibi enjeksiyon konumundan kaynaklanabilecek hataları tespit ederek optimum enjeksiyon konumunu bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Kalıp Soğutma Analizi

Plastik enjeksiyon ile ürün üretimde, kalıp üretimi aşamasında tasarlanan soğutma sisteminin ürün kalitesi üzerindeki etkisi çok önemlidir. Soğutma sisteminin uygun olmamasından kaynaklanan en sık görülen ürün hataları çökmeler, hava sıkışması, yanık izleri, çarpılma, çekmedir. Kalıp tasarımlarınızda soğutma kanallarının analizlerini yaparak kalıbın ve parçanın soğutma süreçlerini iyileştirmenize yardımcı olabiliriz. Soğutma döngüsü boyunca ve sonunda ortalaması alınmış tüm bölgelerin (parça, ek, kalıp ve soğutma kanalı) sıcaklığını, her boşluk ve soğutma kanalı arasındaki ortalama ısı akışını belirleyerek soğutma kanallarınızın tam verimde çalışacak konumlandırması yapabiliriz. Soğutucu akışkanın, soğutma kanalları boyunca davranışını da analiz ederek giriş, çıkış sıcaklığı ve basıncı gibi değerleri tespit edebiliriz.

Yolluk Analizi

Plastik enjeksiyon kalıplarında özellikle aile kalıpları dediğimiz; farklı geometrilere ve dolayısıyla farklı hacimlere sahip ürünlerin kalıplanmasında yolluk tasarımlarının dengelenmesi gerekmektedir. Farklı geometrideki parçaların ortak yolluk sistemi ile kalıplanmasında dolum süreçlerinin eş zamanlı tamamlanması ve doğru dolum için basınç dağılımlarının benzer olması oldukça önemlidir. Yolluk sistemlerinin optimizasyonunu sağlayarak yolluktan kaynaklanacak kalıplama hatalarının önüne geçebiliriz.

Basınç ve Sıcaklık Analizi

Enjeksiyon kalıplama sürecinde dolum boyunca sıcaklık ve basınç değerlerini takip edebiliriz. Dolum sonrası kalıptaki ve parçadaki sıcaklık dağılımını inceleyerek soğutma ihtiyacı olan bölgeleri belirleyebiliriz. Boşluğun ne derecede eşit oranda doldurulduğunu gösteren bir unsur olan dolgu sonundaki basınç dağılımı değerini inceleyerek ütüleme ve soğutma aşamalarında yaşanabilecek sorunların önüne geçebiliriz.

Çarpılma Analizi

Çarpılma analizleri ile birlikte parçanın tam soğumasından sonra termal daralmalardan kaynaklı gerilimler nedeniyle oluşan parça deformasyonlarını tespit edebiliriz. Gerilme kaynaklı yer değiştirme miktarını ve konumu ile parçanın çarpılma sonrasındaki deformasyon grafiklerini görüntüleyebiliriz. Yolluk girişi dizaynı, yolluk girişi geometrisi, yolluk girişi lokasyonu parametrelerinin çarpılma üzerindeki etkilerini inceleyebiliriz. Farklı soğutma süresi düzenlemeleriyle çarpılmayı sınırlandıracak çözümler önerebiliriz.

Yüzey Çöküntü, Soğuk Birleşme, Gaz Sıkışma Analizleri

Plastik enjeksiyon süreçleri sonrasında parçada meydana gelebilecek yüzey çöküntüsü, soğuk birleşme, gaz sıkışması gibi hataya yol açacak süreçleri analizler ile tespit edebiliriz. Bu ve benzeri hataları, hatalara yol açacak nedenleri tespit ederek bu nedenlerin çözümlenmesini sağlayabiliriz. Bilgisayar ortamında yapmış olduğumuz analizler yardımıyla hatalı kalıplar üretmeden hem maliyetten hem de zamandan tasarruf sağlamanıza yardımcı olabiliriz.