DATASIMUL olarak, gerçek dünya uygulamalarında kullanılan mekanik elemanların kompleks doğası ve etkileşimleriyle dikkatle ilgileniyoruz. Malzeme koşulları, bazı bağlantı elemanları, montaj hataları ve uygulanan bazı yükler gibi faktörler, bu parçaların doğrusal olmayan statik veya dinamik davranışlar sergileme eğilimine sahip olmasına neden olabilmektedir. Bizim görevimiz, mekanik parçaların yapısal analiz faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

DATASIMUL olarak, sonlu elemanlar analiz yöntemlerini kullanarak dinamik ve statik yükleri göz önünde bulundurarak olası deformasyonları ve gerilme değerlerini belirleriz. Bu analizler, parçaların optimize edilmesi için önemli veriler sunar. Ayrıca, 3 boyutlu geometri üzerinde yapılan düzenlemeler ve tasarım optimizasyonuyla sorunları tespit eder ve çözüme ulaştırırız.

Mühendislik uzmanlarımız, gerçek dünya şartlarını yansıtan simülasyonlarla mekanik parçalarınızı analiz ederek optimize çözümler sunarlar. Geometrik tasarımınızı kısıtlamalar ve hataları belirleyerek iyileştiririz. DATASIMUL, mekanik parçalarınızın performansını artırmak ve hedeflenen özelliklere ulaşmanızı sağlamak için özgün analizler ve optimize edilmiş tasarım çözümleri sunar.

Doğrusal (Lineer) Statik Analiz

Yük ve malzeme koşullarının zamana göre değişimlerinin ihmal edilebileceği analiz türlerine genel olarak lineer statik analizler uygularız. Örneğin çelik konstrüksiyon bir köprünün emniyetle taşıyabileceği maksimum yük hesaplanmak istenirse, bu tür bir analiz çalışması yapmak gerekli olacaktır.

Kinematik Analiz

Kinematik analiz, bir mekanizmanın hareketinin matematiksel olarak modellemesini yaparak, mekanizmanın hareketli parçaları arasındaki ilişkileri ve hareket karakteristiklerini anlamamıza yardımcı olan bir mühendislik aracıdır. Örneğin bir robotun belirli bir kaldırma görevini yapmak için kullanılacak olan motorun motor torku ve gücünün ne olacağının hesaplanması veya bu değerlerin zamana bağlı değişimleri, bu tür bir analizin yapılmasını gerekli kılar.

Termal Gerilme Analizi

Mühendislik tasarımları farklı birçok malzemeleri birlikte barındırabilmektedir. Özellikle farklı malzemelerin bir aradayken termal etkilere maruz kalması halinde, farklı genleşme katsayılarına sahip bu malzemelerden ötürü gerilmeler hasıl olacaktır. Ayrıca malzemeler genellikle, oda sıcaklığında sıfır gerilmede olacak şekilde imal edilmektedirler. Sıcaklık değişimleri bu malzemeler üzerinde gerilmeler meydana gelmesine yol açar. Bu tür gerilmeler termal gerilme analizleriyle hesaplanabilmektedir.

Yorulma Hasarı ve Ömür Analizi

Yorulma hasarı ve ömür analizi, mühendislik ve malzeme bilimi alanlarında kullanılan önemli kavramlardır. Malzeme veya yapısal elemanın tekrarlayan yüklemeler sonucu yıpranma ve dayanma süresi değerlendirilir.

Yorulma hasarı, gerilme döngüleri veya titreşimler nedeniyle oluşur, çatlaklar, kırılmalar ve deformasyonlar şeklinde görülür. Ömür analizi, malzemenin tahmini kullanım süresini belirlemek için malzeme özellikleri, yükler, çalışma ortamı ve geometri dikkate alır. Genellikle gerilme-ömür eğrisi ile yapılır ve otomotiv, havacılık, makineler ve yapısal uygulamalarda önemli bir rol oynar. Tasarım aşamasında malzeme seçimi ve güvenli çalışma sağlamada etkilidir.

Burkulma Analizi

Burkulma analizi; malzeme veya yapıların burkulma direncini ve davranışını anlamak ve değerlendirmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Bu analiz, tasarım sürecinde doğru malzeme seçimi ve yapısal güvenlik faktörlerinin belirlenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Doğrusal Olmayan (Nonlinear) Statik Analiz

Doğrusal olmayan statik analiz, mühendislikte ve yapısal problemlerin analizinde kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu analiz, malzeme veya yapıların doğrusal olmayan davranışlarını dikkate alarak daha gerçekçi sonuçlar elde etmeyi sağlar.

Doğrusal olmayan davranışlar, malzemenin elastik sınırlarının ötesine geçtiği veya büyük deformasyonlar yaşadığı durumları içerir. Bu tür durumlar, malzeme plastik deformasyona uğradığında veya yapıya büyük yükler uygulandığında ortaya çıkabilir.

Analiz, gerçekçi yüklenme koşullarına ve malzeme davranışlarına dayalı matematiksel modellerle yapılır. Iteratif çözüm yöntemleri kullanılarak elde edilen sonuçlar güncellenir ve daha doğru sonuçlar elde edilene kadar analiz tekrarlanır. Doğrusal olmayan statik analiz, birçok mühendislik alanında yaygın olarak kullanılır ve karmaşık yapıların davranışını gerçekçi bir şekilde değerlendirmek için önemlidir.

Doğrusal (Linear) Dinamik Analiz

Doğrusal dinamik analiz, yapıların veya sistemlerin zamanla değişen yükler altında davranışlarını ve titreşim karakteristiklerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir.

Yapılar ve sistemler, doğrusal diferansiyel denklemlerle matematiksel olarak temsil edilir. Frekans domaini ve zaman domaini analizi yaygın olarak kullanılır. Frekans domaini analizinde, rezonans frekansları ve titreşim tepkisi tahmin edilirken, zaman domaini analizinde zamanla değişen yük altındaki dinamik tepkiler incelenir.

Doğrusal dinamik analiz, mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılır ve yapıların tasarımında, titreşim kontrolünde ve güvenilirlik açısından önemli bir rol oynar.

Doğrusal Olmayan (Non Linear) Dinamik Analiz

Nonlinear dinamik analiz, karmaşık sistemlerin dinamik davranışını anlamak ve tahmin etmek için kullanılır. Lineer olmayan sistemlerde davranış, girişlere ve başlangıç koşullarına bağlı olarak lineer olmayan denklemlerle tanımlanır. Bu nedenle değişiklikler veya dış etkiler sistemin çıktılarını veya davranışlarını etkileyebilir.

Nonlinear dinamik analiz, matematiksel modellemeyi kullanır ve analitik veya sayısal yöntemlerle çözümleme yapar. Sistem stabilitesi, dönemlik çözümler, kaotik davranış gibi özellikler analizle belirlenir. Bu yöntem, sistemin performansını optimize etme, güvenlik ve güvenilirlik değerlendirmeleri yapma amaçlarına hizmet eder.

Basınçlı Kap Analizi

Basınçlı kap analizi, basınç altında çalışan kapların tasarımı ve performansını değerlendiren bir yöntemdir. ASME ve API gibi kuruluşların belirlediği standartlar ve yönetmeliklere dayanır.

Mühendislik yazılımları ve simülasyon araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu araçlar, basınçlı kapların davranışını tahmin eder, tasarımları optimize eder ve performanslarını değerlendirir. Basınç dağılımı, gerilme ve deformasyon durumları, sıcaklık değişimleri, yorulma etkileri gibi önemli parametreler analiz edilir. Bu analizler, kapların güvenli, sağlam ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Düşme Testi Analizi

Düşme testi analizi, ürünlerin dayanıklılığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir yöntemdir. Bu analiz, ürünlerin düşme veya darbe sonucu nasıl davrandığını anlamak ve ürünün sağlamlığını test etmek amacıyla gerçekleştirilir.

Düşme testi analizi, farklı yüksekliklerden veya açılardan yapılan düşme deneyleriyle gerçekleştirilir. Bu testlerde ürünün davranışı, deformasyonları ve kırılmaları gözlenir.

Elde edilen veriler, ürün tasarımının iyileştirilmesi ve güvenlik standartlarının karşılanması için kullanılır. Düşme testi analizi, birçok sektörde ürün kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar.

Parametrik Optimizasyon Analizi

Parametrik optimizasyon analizi, tasarım parametrelerinin belirlenmesiyle başlar. Bu parametreler, tasarımın değiştirilebilir bileşenlerini veya özelliklerini temsil eder.

Optimizasyon algoritması, tasarım parametrelerini sistemli olarak değiştirir ve analizler yapar. Gerilme, deformasyon, titreşim ve sıcaklık dağılımı gibi faktörler incelenir.

Analiz sonuçları, hedeflere ve kısıtlamalara göre değerlendirilir. En uygun değerlere sahip tasarım parametreleri belirlenir. Bu yöntem, yapısal bileşenlerin veya sistemlerin performansını artırmak, maliyetleri azaltmak veya hedeflere ulaşmak için önemli bir araçtır.

Topoloji (Mukavemet Azaltmadan Hafifleştirme) Analizi

Topoloji analizi, yapısal tasarım sürecinde malzeme dağılımını optimize eden bir yöntemdir. Tasarım geometrisinin güvenli bölgelerinden malzeme azaltılıp zayıf bölgeler, imalat veya montaj için korunması gereken bölgeler vb. korunarak şekil optimizasyonu yapılır.

Faydaları arasında malzeme kullanımının optimizasyonu, yapısal performansın iyileştirilmesi, tasarım hedeflerine uygunluğu, tasarım sürecinin hızlandırılması ve malzeme/maliyet tasarrufu yer alır. Bu analiz yöntemi, yapısal mühendislik, otomotiv, havacılık ve enerji sektörü gibi birçok alanda kullanılır.

Topoloji analizi, maliyetleri düşürürken yapısal performansı artırarak daha verimli ve uygun tasarımlar elde etmeyi sağlar.